Trang tin BĐS hàng đầu Bình Dương

1BN

KAIZEN

1BN2

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

24/05/2023 - 10:05

 

1.      Các định nghĩa

"Niêm yết bất động sản" có nghĩa là việc quảng cáo trực tuyến dành cho một bất động sản được bán hay cho thuê nào đó, trong đó bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản này như nội dung, ảnh và các tài liệu khác.

2.      Việc công bố các niêm yết bất động sản

Khi đã trở thành khách hàng của Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn)bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:

o    Khách xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn). Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật tên đăng nhập và mật khẩu khi sử dụng website này, đồng thời bạn cũng sẽ buộc phải thực hiện đầy đủ những quy định chung về việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của website như, không tiết lộ thông tin đăng nhập, không sử dụng Dịch vụ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác. v.v. Bạn sẽ chỉ có thể quảng cáo các bất động sản sẵn có đối với việc bán hoặc cho thuê trong phạm vi của đơn đặt hàng, và mỗi bất động sản đó có thể chỉ được niêm yết một lần.

o    Khách hàng có quyền đưa ra xem xét việc niêm yết bất động sản từ nguời chủ bất động sản đã niêm yết. Bất động sản được niêm yết quảng cáo không vi phạm bất cứ những quy định luật pháp hay những chuẩn mực luật pháp nào ( bao gồm nhưng không giới hạn đối với những luật lệ của mạng internet, của ngành bất động sản, ngành công nghiệp quảng cáo cũng như những luật lệ được áp dụng tại địa phương, quốc gia )

o    Tất cả các danh sách bất động sản quảng cáo được đệ trình từ các đại lý đã được cấp phép sẽ bao gồm giấy chứng nhận kinh doanh bất động sản, nơi đăng ký kinh doanh, tên công ty, và tên người được cấp phép đăng ký. Các bất động sản được cấp phép đăng ký sẽ đủ điều kiện để được quảng cáo trên trang web. Trong vòng 72 giờ, sau khi một bất động sản đã niêm yết quảng cáo đạt được một thoả thuận cho thuê hoặc bán thì khách hàng sẽ phải lưu lại hoặc di rời bất động sản đã niêm yết này khỏi website.

o    Khi được yêu cầu, Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) sẽ lưu lại, di rời, cập nhật hoặc kéo dài các thời hạn niêm yết bất động sản. Khi một quảng cáo bất động sản nào không thực hiện điều quy định trên trong vòng 24h, Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn)có thể sẽ di rời mục quảng cáo đó khỏi website.

o    Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) có thể giám sát, kiểm duyệt hoặc di rời bất cứ niêm yết bất động sản trên website, tuy nhiên, Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) không bị buộc làm như vậy. Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn)  không chịu trách nhiệm đối với nội dung, lỗi hay lỗi bỏ sót của bất cứ niêm yết bất động sản nào được cung cấp từ phía khách hàng.

o    Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tính toàn vẹn của các dữ liệu, song Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) lại không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi sai cũng như bất cứ sự trì hoãn nào mà có thể xảy ra xuất phát từ việc truyền phát dữ liệu trên internet. Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hệ thống hay lỗi công nghệ , những yếu tố có thể làm ngăn cản quá trình tiếp cận của khách đối với website Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) sẽ không sắp đặt, uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào đối với các tài liệu của Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn)  trừ khi có văn bản đồng ý chính thức.

3.      Chi phí

Chi phí hiện hành được thông báo trên mẫu đơn đặt hàng. Khách hàng có thể trả hàng tháng trong vòng 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn, hoặc trong vòng 30 kể từ ngày ghi trên hoá đơn đối với các tài khoản thương mại.

Trong trường hợp các tài khoản không thanh toán đúng hạn, Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) có thể tự đưa ra quyết định:

o    Di rời bất cứ niêm yết bất động sản

o    Chấm dứt thoả thuận

o    Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.

Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) bảo lưu quyền thay đổi chi phí bằng việc đưa ra cho khách hàng thời hạn 30 ngày ghi chú trong biên bản. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này bằng biên bản thông báo trong vòng 30 ngày đối với bất cứ chi phí gia tăng khác.Việc thanh toán của khách hàng đối với hoá đơn tiếp theo sẽ được bao gồm cả những thay đổi này.

Khách hàng phải có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các loại thuế, hoặc những phí chi trả khác được đề cập trong bản thoả thuận tại thời điểm ký kết hoặc trong tương lai, trong đó ngoại trừ đối với mọi loại thuế thu nhập của Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn)

 

4.      Thời hạn và sự kết thúc.

Trừ khi có những thông báo đặc biệt về thời hạn, ngoài ra hợp đồng này sẽ có một thời hạn ban đầu là 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu ký kết.

Bản hợp đồng này sẽ tự động thay mới vào cuối của thời hạn ban đầu hoặc thời hạn tăng thêm trừ khi khách hàng thông báo với Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) trong biên bản về ý định muốn kết thúc hợp đồng ít nhất 90 ngày đối với thời hạn ban đầu.

Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn) có thể kết thúc bản hợp đồng này mà không bị giới hạn bởi bất cứ ngăn cản nào khi:

o    Bất cứ thời gian nào đối với bất cứ lý do nào bằng việc đưa cho khách hàng thời hạn 7 ngày ghi chú trong biên bản.

o    Nếu khi hết hạn thanh toán mà khách hàng vẫn không trả bất cứ tài khoản nào.

o    Nếu khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản trong bản hợp đồng này và lại không sửa sai trong thời gian 7 ngày đã được thông báo dành cho những vi phạm hợp đồng.

o    Nếu khách hàng bị hoặc có nguy cơ bị phá sản, vỡ nợ hay phải đóng cửa công ty.

o    Nếu khách hàng chết, hay công ty tan rã hoặc sắp tan rã, công ty bị xoá tên hoặc bị chỉ định xoá tên.

Sau thời hạn ban đầu, khách hàng có thể kết thúc bản hợp đồng này, bằng việc thông báo cho Nhadat.netthời hạn 90 ngày ghi chú trong biên bản.

Khách hàng đồng ý trả tất cả các tài khoản còn tồn đọng trong vòng 7 ngày trước khi hết hạn.

Nếu khách hàng tiếp tục việc quảng cáo các bất động sản sau thời hạn kết thúc hợp đồng thì họ sẽ vẫn phải duy trì nghĩa vụ đối với tất cả các chi phí như trước.

 

5.      Tổng quan

Khách hàng không thể chuyển nhượng bản ghi nhớ này mà không có sự đồng thuận bằng văn bản chính thức của Mua Bán Nhà Việt ( muabannhavet.vn)

Hợp đồng này cùng với các tài liệu có liên quan bao gồm toàn bộ bản thoả thuận sẽ được thay thế cho những thoả thuận sơ bộ trước kia.

Nếu một điều khoản của bản hợp đồng này trở nên không có hiệu lực hoặc không thể thi hành thì tính chất hợp lệ hay tính có hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng.

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Nhận thông tin dự án

Tải đầy đủ mặt bằng căn hộ, bảng giá, hợp đồng mẫu, chính sách bán hàng mới nhất từ CĐT.

Họ tên *
Số điện thoại *
+
Hotline